תאריכים ומחירים

תאריכי המחנה

2 ביולי עד ה-18 ביולי 2019 | כט' בסיוון עד טו' בתמוז התשע"ט

מדיניות ביטולים

 • במקרה של ביטול השתתפות במחנה לפני ה-1 ביוני - יתבצע החזר מלא למעט 250 ₪ דמי הרשמה.
 • במקרה של ביטול השתתפות במהלך חודש יוני - יתבצע החזר מלא למעט 1500 ₪ דמי ביטול.
 • במקרה של ביטול השתתפות מכל סיבה שהיא לאחר ה-1 ביולי - המחנה יחייב סכום השתתפות מלא במחנה ללא כל זיכויים והחזרים.

דרכי תשלום

 • כרטיס אשראי, עד 4 תשלומים
 • צ'ק, עד 4 תשלומים - יש לכתוב את הצ'ק לפקודת "המרכז הישראלי"
 • העברה בנקאית - עד ארבעה תשלומים

עלות

מחיר מלא לחניך - 6300 ₪
מחיר לחניך חוזר - 5850 ש"ח
מחיר לילד נוסף במשפחה -
אח או אחות - 5850 ₪

מחיר הרשמה מוקדמת:
עד ל-28 למרץ 2019 - 5790 ₪
שימו לב - אין כפל הנחות

שימו לב

 • קבלתו/ה של חניך/ה למחנה אינה סופית עד שההורה מקבל אי מייל מצוות המחנה המאשר את הגשת כל הטפסים הנדרשים (ובכלל זה טופס הרשמה, טופס אישור הורים, טופס רפואי חתום ע"י רופא המשפחה ובו גם חתימתו של ההורה וטופס תשלום הכולל הסדרת כל התשלום למחנה).
 • לא תתאפשר שמירת מקום במחנה לחניך/ה שלא קיבלו אי מייל מצוות המחנה המאשר את כל האמור לעיל.
 • לצוות המחנה יש סמכות לדחות קבלה של חניך/ה למחנה גם אם כל טפסי ההרשמה והתשלום כבר הוגשו. במקרה כזה יתקבל החזר כספי בניכוי 50 ₪ דמי טיפול.
 • לצוות המחנה ישנה סמכות לזמן כל חניך/ה ואת הוריו/הוריה לראיון על מנת לקבוע את התאמת החניך/ה למחנה ועל בסיס כך לאשר את השתתפותו במחנה.
 • יש להסדיר את התשלום למחנה במלואו לפני מועד תחילת המחנה.