הצוות שלנו

ההרשמה לצוות מחנה דרור 2019 נסגרה

תודה שרציתם להיות חלק ממשפחת מחנה דרור!

צוות מחנה הבנים

 • יוסי שטראוס

 • עמיחי זיבוטובסקי

 • יעקב סגל

 • טום רוכברגר

 • שלמה ליפמן

 • אריאל גסטפריינד

 • קובי בן-דוד

 • שיה בר-לבב

 • אפרים אודנהיימר

 • אלי ברפמן

 • נועם סמסון

 • מיכאל קוטלירוף

 • יהודה רובקצוות מחנה הבנות

 • רוני פין

 • טל רוזנבלום

 • אהבה הלפנבאום

 • אריאלה רייכמן

 • חנה אבריק

 • דניאלה ספרו

 • קיילה וייסמן

 • אהבה סטטפילד

 • ליאורה לוי

 • תהילה סטיינברג

 • שושנה חלום